Fără categorie

Moaștele Fericitului Episcop Iuliu Hossu şi ale Fericiţilor Episcopi martiri venerate în Catedrala “Schimbarea la Față” din Cluj

Ziua de 4 august 2019, cea de-a VII-a duminică după Rusalii, a fost o mare sărbătoare pentru Eparhia de Cluj-Gherla, fiind serbat hramul Catedralei Schimbarea la Față din Cluj. Totodată, în această zi au fost aduse în Catedrală relicvele Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu, martir pentru credință. Această sărbătoare a fost și ocazia, pentru Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, să mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile spirituale din cei 17 ani de episcopat în tronul acestei Eparhii.

Procesiunea de intrare în Catedrală a Ierarhului, preoților și diaconilor, cu moaștele “Arhipăstorului nostru” Iuliu Hossu (cum l-a numit PS Florentin) și ale Fericiților Episcopi martiri, a fost însoțită de acordurile Imnului dedicat Cardinalului Iuliu Hossu de către cunoscutul compozitor Marius Cuteanu. Atât imnul, cât și răspunsurile liturgice la celebrarea Sfintei Liturghii ce a urmat, au fost “înălțate către cer” de Corul Magnificat al catedralei dirijat de prof. Alexandru Suciu, cor care de peste 20 de ani (de la recuperarea pe cale juridică a bisericii), însoțește cu dăruire Sfintele Liturghii din duminici și sărbători în sfântul locaș de pe b-dul Eroilor nr. 10, din Cluj-Napoca.

S-au unit în rugăciune cu Episcopul eparhial și cu mulțimea de credincioși: pr. Călin Bot vicar general, preoți de la capela Sf. Iosif a catedralei în construcție din Piața Cipariu – pr. consilier Titus Sas și pr. ceremonier Florin Isac, pr. Mihai Kiss din Parohia Mănăștur 1 Vest, preoți din catedrală – pr. Teodor Lazăr, pr. Iosif Irimie și pr. Mircea Sonea. Au ajutat la celebrarea liturgică studenți ai Seminarului teologic eparhial Sf. Ioan Evanghelistul și diaconii Marius Cîmpean, Rareș Urian și Tiberiu Vaida.

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a meditat evanghelia zilei – a vindecării celor doi orbi (Mt 9,27-35), explicând: “La început Dumnezeu a creat lumina: «să fie lumină!» răsuna acel cuvânt în întunericul primordial, în haosul primordial. De ce mai întâi lumina și Cine era această lumină? Mai întâi lumina, pentru că ea alungă întunericul și cu ajutorul luminii Creatorul divin pune ordine în haosul primordial. Această lumină a Cuvântului născut de Dumnezeu, era Cuvântul Său neîntrupat, mai înainte de întrupare. Prin cuvânt, deci, Dumnezeu face ordine, creează, așază totul bine și frumos. Prin cuvântul Său Dumnezeu intră în dialog cu omul, îi transmite voința Sa, poruncile Sale. «Cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul», scrie Sf. Ioan în prologul evangheliei sale. Și «Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi». Această lumină ziditoare, ordonatoare a Cuvântului divin o primesc, în textul evangheliei de astăzi, și cei doi nevăzători. Nu este doar o vindecare fizică, ci și o vindecare și o întărire spirituală pentru cei doi, dar și pentru mulțimi și chiar pentru noi, cei de astăzi, care spunem că vedem, dar trebuie să mai punem ordine în sufletul nostru.

Vindecarea celor doi depinde de credința lor, le-o spune Isus, «după credința voastră să vă fie vouă». Acest cuvânt aduce vindecarea. Acești oameni își recunosc mai întâi public propria infirmitate, dar știu că ei sunt făcuți pentru lumină și au încredere că Fiul lui Dumnezeu îi poate vindeca, le poate reda vederea. Isuse se atinge de ei, le deschide ochii, dar le conferă și harul vederii spirituale, prin credință. De aceea, ei, imediat după vindecare, Îl vestesc în tot ținutul acela, pentru că l-au văzut pe Cristos, lumina cea adevărată, lumina lumii. Iubiți credincioși, aceeași lumină au primit-o și cei trei apostoli aleși, Petru, Iacob și Ioan, pe muntele Tabor, lumina lui Cristos schimbat la față, transfigurat. De fapt și lor Isus le deschide ochii credinței pentru a-l putea contempla pentru câteva clipe așa cum este, așa cum era mereu, înveșmântat în gloria strălucirii divine. Momentul schimbării la față pe muntele Tabor are rolul de a-i întărit apostoli în credință pregătindu-i pentru momentul Crucii. (…)

Iubiți credincioși, să ne întărim în credință, să știm că același cuvânt vindecător al lui Cristos, Lumina lumii, ni se adresează și nouă astăzi. El dorește să pătrundă în sufletele noastre, să le lumineze, să le ordoneze la lumina credinței. Să ne deschidem deci larg ochii sufletului pentru a primi lumina cea adevărată. Să ne lăsăm și noi preschimbați, transfigurați, de lumina aceasta, și să o lăsăm să pătrundă în viața noastră, să ne conducă pașii drumului spre mântuire.”

Preasfinția Sa a amintit evenimentul consacrării episcopale la care va participa la Iași în data de 6 august (salutând acest moment binecuvântat din viața Bisericii). “Sfântul Părinte a numit un nou Episcop al Diecezei de Iași, în data de 6 iulie a.c., pe pr. Iosif Păuleț, protopop de Bucovina și paroh la Suceava. Sf. Liturghie solemnă de consacrare și de instalare a noului Episcop de Iași va începe la ora 10.30, în 6 august, în catedrala Sf. Fecioară Maria Regină din Iași. Este al 7-lea episcop al Diecezei de Iași, fondată în 1884, și este al 18-lea membru al Conferinței Episcopale din România. Iată motivul pentru care am anticipat hramul Catedralei noastre, pentru a fi în comuniune cu Episcopii noștri la acest moment deosebit de important pentru Biserica Catolică din România.”

Fiind sărbătoarea hramului, Preasfinția Sa s-a referit și la Catedrala Schimbarea la Față, “acest monument în stil baroc în care ne aflăm în fiecare duminică”, cu câteva date despre istoria acestei clădiri, “construită în perioada 1775-1779 de către Ordinul Fraților Minoriți Conventuali (cea mai veche ramură a Ordinului Franciscan) și care în 1924, prin decizia Papei Pius al XI-lea a trecut în proprietatea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, la Arhidieceza de Alba Iulia și Făgăraș cu sediul la Blaj. Ulterior, prin constituția apostolică Solemni Conventione, din 5 iunie 1930, această biserică devine Catedrala Eparhiei de Cluj-Gherla prin mutarea sediului episcopal de la Gherla la Cluj, sub păstorirea Episcopului Iuliu Hossu, în vremea aceea, astăzi, spunem Fericitul Cardinal Iuliu, martir pentru credință. Arhiereul Iuliu este cel care adaptează mobilierul și interiorul Catedralei la ritul bizantin.

Dacă citim în cartea Memoriilor Cardinalului Iuliu Hossu, ultima Sfântă Liturghie celebrată de Preasfințitul Iuliu Hossu în această Catedrală are loc la sărbătoarea Învierii Domnului, din data de 2 mai 1948, cu predica tematică despre Înviere. Dar, ultima Liturghie și Vecernie la care asistă în această Catedrală și face cu această ocazie și o frumoasă predică, este la sărbătoarea Sf. Dumitru, în 26 octombrie 1948. Este ultima oară când cuvântul Arhiereului răsună în această Catedrală. Cităm din cartea Memoriilor: «statornicie în credință, fără frică, fără șovăială, pilda marelui mucenic Dumitru, Domnul este aproape; toată dragostea sufletului meu am dăruit-o mulțimii de credincioși» – scrie Episcopul Iuliu Hossu în Memoriile sale, «Domnul Isus știa, dar eu robul său nu știam că sunt ultimele cuvântări ținute în scumpa mea Eparhie poporului iubit, pe care de atâtea ori, în curs de 31 de ani petrecuți în mijlocul lor, l-am îmbrățișat de-a lungul și de-a latul eparhiei. Aceasta a fost ultima predică ținută acasă, eu nu știam, dar Domnul Atotștiutorul o știa».

Iată astăzi, după mai bine de 70 de ani de la ultima sa predică în această Catedrală, Arhipăstorul nostru revine aici, dar nu fizic, în calitate de Episcop de Cluj-Gherla – calitate pe care a menținut-o până la sfârșitul vieții sale -, ci spiritual, ca fericit martir pentru credință, dorind să ne împărtășească și nouă, celor de astăzi, cu bucurie, binecuvântarea sa paternă prin venerabilele sale relicve pe care le-am adus în procesiune și sunt așezate pe masa sfântului altar.” Și a explicat: “Sunt două relicvarii – un relicvariu care conține parte din osemintele mari ale Arhiereului Iuliu Hossu (un os din mâna dreaptă și o parte din piciorul drept) și un alt relicvariu, mai mic, cu oseminte ale celor trei episcopi martiri pentru credință care au putut să fie deshumați, Episcopul Vasile Aftenie, Episcopul Ioan Bălan și Episcopul Iuliu Hossu”.

Preasfinția Sa a mai spus: “În testamentul său spiritual, Fericitul martir Iuliu scria: «sărut pietrele de pe trotuarul pe care l-am călcat mergând la Sfânta Liturghie de la catedrală», adică aici, în Catedrala Schimbarea la Față, profundă amintire și gest de închinare spirituală a Păstorului separat cu forța de turma sa iubită! Astăzi, iubiți credincioși, în prezența acestor relicve, să reînnoim în sufletele noastre credința în Biserica Una, Sfântă, Catolică și Apostolică și să ascultăm ecoul cuvintelor sale imprimat în memoria acestor ziduri, și care și astăzi ne binecuvântează, așa cum obișnuia să spună: «cu caldă binecuvântare din tot sufletul, darul Domnului nostru Isus Cristos cu voi și dragostea mea cu voi toți întru Cristos Isus». Pentru rugăciunile Fericitului martir Iuliu, Cristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi și ne mântuiește. Amin.”

La încheierea Sfintei Liturghii, pr. Călin Bot, Vicar general, a adresat o urare Episcopului eparhial, amintind “împlinirea celor 17 ani de când Preasfinția Sa Florentin a primit misiunea de a păstori, ca și Episcop eparhial, la cârma Eparhiei de Cluj-Gherla, pornind «pe urmele lui Cristos, Lumina lumii»”. Împreună cu buchetul de flori primit din partea preoților și credincioșilor, prin pr. Vicar general, Ierarhului de Cluj-Gherla i-a fost oferit și un buchet spiritual din partea Reuniunii Mariane, prin Monica Culea, președintă, care a subliniat că acest buchet este format din rugăciuni făcute de marianiști pentru Păstorul Eparhiei. PS Florentin a răspuns urărilor și darurilor spirituale: “Mulțumim lui Dumnezeu la acest ceas aniversar și de bilanț, îi mulțumim pentru cei 17 ani de episcopat aici, în acest tron episcopal în care prin voia Domnului, la 6 august 2002, am fost instalat, ca nevrednic urmaș al Înaltului arhiereu, astăzi Fericitul martir pentru credință Iuliu Hossu”.

Mulțumind tuturor – preoților, vicarilor, părintelui vicar general, consilierilor, clericilor, persoanelor consacrate, tuturor credincioșilor – pentru însoțirea în rugăciune și comuniune, Preasfinția Sa a adăugat: “poate una dintre cele mai frumoase împliniri ale acestui timp de episcopat a fost faptul de a reuși să aducem si să avem astăzi aici, relicvele, moaștele, Fericitului martir pentru credință, Iuliu Hossu, episcopul nostru, cel dintâi Cardinal al Bisericii noastre!”

A urmat un moment de rugăciune către Fericiții Episcopi martiri, după care credincioșii au fost invitați, fiecare în parte, să petreacă câteva momente în fața sfintelor moaște, în venerare, primind totodată de la PS Florentin câte o imagine a Fericitului Episcop Iuliu cu relicve de gradul al II-lea (care au atins osemintele Fericitului Arhiereu), și binecuvântare.

Imnul Cardinalului Iuliu Hossu

Ne gândim mereu la tine,
Sfânt apostol din Ardeal
Ce-ai avut în suflet pacea,
Pacea ca sfânt ideal,
Pacea-n lume să domnească,
Pe oameni să-i înfrățească,
Neamul nostru să trăiască
În dragoste creștinească,
Neamul nostru să trăiască
În dragoste creștinească.

Ref.
Umilit și chinuit
Te-ai jertfit și-ai biruit,
Sfânt apostol din Ardeal,
Primul nostru Cardinal.

Tu cel care-n fruntea oastei
De martiri batjocoriți
De episcopi și de preoți
Chinuiți și umiliți,
Ai ales calea cea sfântă
Prin moarte la biruință,
Este drumul luminos,
Este drumul lui Cristos,
Este drumul luminos,
Este drumul lui Cristos;

Ref.
Umilit și chinuit
e-ai jertfit și-ai biruit,
Sfânt apostol din Ardeal,
Primul nostru Cardinal.

Domnul a vrut să trăiască
Legea noastră strămoșească
Să re’nvie glorios
Precum a’nviat Cristos
Să se ‘nalțe din Ardeal
Primul nostru Cardinal
Semnul sfânt de biruință
Pentru neam, pentru credință,
Semnul sfânt de biruință
Pentru neam, pentru credință.

Autor: Marius Cuteanu

.fusion-gallery-1 .fusion-gallery-image {border:0px solid #f6f6f6;}

Articolul Moaștele Fericitului Episcop Iuliu Hossu şi ale Fericiţilor Episcopi martiri venerate în Catedrala “Schimbarea la Față” din Cluj apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita