Fără categorie

Mulțumirile Sfântului Părinte adresate Cardinalului Lucian

Venerabilului Frate

Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România

La întoarcerea din Călătoria Apostolică din România, doresc să reafirm Eminenței Voastre, Episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor laici mulțumirea mea profundă pentru primirea cordială și pentru atenția cu care ați pregătit Vizita la Blaj și în țară.

M-am bucurat să cunosc personal realitatea Bisericii din România, atât de vie și de angajată în mărturisirea cu bucurie a credinței. Domnul să vă păstreze credincioși și plini de zel apostolic, iar eroicul exemplu al noilor Fericiți Martiri să însoțească și să susțină slujirea voastră față de Biserică.

Vă însoțesc cu rugăciunea mea, pentru ca Biserica din România să persevereze plină de curaj mărturisind tuturor iubirea milostivă a Domnului. Rugați-vă și voi pentru mine. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și Maica Domnului să vă ocrotească.

În Cristos,
cu dragoste frățească
Franciscus

Din Vatican, 8 iunie 2019

Mulțumirile Sfântului Părinte adresate Cardinalului Lucian

Articolul Mulțumirile Sfântului Părinte adresate Cardinalului Lucian apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita