Fără categorie

Mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian cu prilejul Adunării Generale a Acțiunii Catolice din România

Preasfințiile Voastre,
Cucernici Părinți,
Onorați membri ai Acțiunii Catolice,
Iubiți credincioși,

Vă transmit cu bucurie binecuvântarea mea și comuniunea de rugăciune cu prilejul Adunării Generale a Acțiunii Catolice din România. Acest moment semnificativ din viața Acțiunii Catolice ne îndeamnă la reflecție, la rugăciune și la un angajament reînnoit față de misiunea pe care asociațiile laicale o au în sânul Bisericii.

Fragmentul ales ca motto al Adunării Generale la acest început de an 2024, „Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică, ci Spiritul tăriei, al iubirii și al chibzuinței” (2Tim. 1, 7), ne îndeamnă la un elan reînnoit de bunătate și de generozitate în slujba Bisericii și în întâmpinarea nevoilor celor din jurul nostru. În Evanghelia după Matei, Mântuitorul ne cheamă: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” (Mt. 11, 28). Acest îndemn ne amintește că vocația fiecăruia dintre noi este înrădăcinată în relația și în prietenia cu El. În Isus, ne găsim adevărata odihnă, adevăratul sens și scop al vieții noastre, în chemarea de a-i sluji pe ceilalți.

Sfântul Părinte Papa Francisc, în Omilia sa de pe Câmpia Libertății de la Blaj, din data de 2 iunie 2019, amintind figurile luminoase ale celor șapte noi Fericiți Episcopi martiri greco-catolici români, ne spunea: „acum este rândul nostru să luptăm așa cum au luptat ei în acele vremuri”.

Dragii mei, acum este rândul vostru să luptați și să manifestați în lume, prin acțiunile și prin dăruirea voastră, dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, care „atât de mult a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul său” (In. 3, 16).

În vremurile tulburi pe care le trăim, creștinul este chemat să-și deschidă sufletul pentru a cunoaște acel Adevăr care ne face liberi, dar și pentru a cultiva în el și în ceilalți dorința de frumusețe și de verticalitate morală. Această delicată responsabilitate ne revine fiecăruia dintre noi.

Fie ca Milostivul Dumnezeu să fie puterea Voastră și să Vă călăuzească în misiunea slujirii aproapelui!
Vă asigur de comuniunea în rugăciune și de apropierea mea sufletească!

Cu arhierească binecuvântare,

 
✠ Lucian Card. Mureșan
 
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Președintele Conferinței Episcopale din România

Articolul Mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian cu prilejul Adunării Generale a Acțiunii Catolice din România apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita