Fără categorie

Mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian cu ocazia manifestărilor, de la Alba Iulia, dedicate Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a transmis un mesaj în cadrul manifestărilor desfășurate joi, 27 octombrie 2022, la Alba Iulia, prilejuite de sfințirea bustului Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu, din Parcul Unirii, și de conferința dedicată Cardinalului Unirii, desfășurată la Sala Unirii. Mesajul Preafericirii Sale a fost citit de Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș, în prezența Episcopilor greco-catolici, reuniți la Blaj, în perioada 27-28 octombrie 2022, cu ocazia sesiunii ordinare de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma.

 

Preasfințiile Voastre, Episcopi ai Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,

Preacucernici Părinți,

Onorate autorități locale și centrale,

Iubiți credincioși,

Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri […] și urmați-le credința! (Evr. 13,7)

Momentul comemorativ de astăzi ne îndeamnă la elogierea, onorarea și păstrarea vie a memoriei unui ilustru înaintaș, Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, întâiul Cardinal al Bisericii Catolice din România, un Fericit prin care Dumnezeu a ales să întărească sufletele românilor și Biserica Sa.

Este un prilej potrivit pentru a adresa cele mai alese mulțumiri Domnului Ion Dumitrel, Președinte al Consiliului Județean Alba și Domnului Gabriel Tiberiu Rustoiu, Director General al Muzeului Unirii din Alba Iulia pentru găzduirea acestui eveniment. Un gând special de prețuire și de gratitudine îl adresez Domnului Gabriel Pleșa, Primar al Municipiului Alba Iulia, care a făcut posibilă realizarea și instalarea acestui bust în Cetatea Marii Uniri.

Rostul întâlnirii noastre depășește însă semnificațiile unei simple comemorări, fiind mai degrabă un eveniment plin de har, care ne aduce tuturor acea binecuvântare pe care o cerem la sfârșitul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în rugăciunea Amvonului: „Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și îi sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine”.

Astăzi Fericitul martir Iuliu Hossu, Păstor al românilor și Mărturisitor al credinței se reîntoarce la Alba Iulia. Bustul care tocmai a fost binecuvântat, aduce în mijlocul nostru icoana îngerească a acestui Mucenic despre care, prin recunoaștere eclezială și beatificare, avem certitudinea că se bucură de mărirea cerească, în sânul Preasfintei Treimi.

Crescut în spiritul credinței și al iubirii de neam, cu o solidă formare teologică, umană și spirituală la Universitatea Pontificală De Propaganda Fide din Roma, Fericitul Iuliu Hossu s-a dăruit în totalitate slujirii Bisericii Greco-Catolice și a rămas fidel credinței și neamului românesc. Binomul credință – neam l-a călăuzit de-a lungul întregii sale existențe, fie ca episcop de Gherla și apoi de Cluj-Gherla, fie ca pușcăriaș la închisoarea din Sighet, sau ca deținut cu domiciliu obligatoriu la Căldărușani.

Să ne reamintim că la un an și câteva zile de la hirotonirea episcopală, la 1 Decembrie 1918, era împuternicit de Marele Sfat Național Român să citească Proclamația de Unire a Transilvaniei cu Regatul României, în fața unei mulțimi de 100.000 de români veniți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.

„Cuvintele Domnului se împlinesc și aici, întru împlinirea dreptății dumnezeiești. Mulți au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă ce auziți voi și n-au auzit. Ochii voștri sunt fericiți că văd, și urechile voastre fericite că aud! Văd ziua întregirii neamului și aud buna vestire a dreptății lui Dumnezeu. Ascultați, români fericiți, buna vestirea unirii noastre pe veci cu Țara-Mamă, România. Văd de acum o Românie mare, una și nedespărțită, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său… Dreptate și adevăr la temelia României întregite!”

Sunt cuvinte puternice pe care arhiereul Iuliu Hossu le-a rostit mulțimii adunate pe Câmpul lui Horea, aici la Alba Iulia. Aceleași cuvinte răsună și astăzi în sufletele noastre: dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului Său să rămână întotdeauna la temelia României!

Proclamația Unirii a fost urmată de un moment istoric în care Iuliu Hossu, Episcop greco-catolic, și Miron Cristea, Episcop ortodox, se îmbrățișează în fața mulțimii. „Precum ne vedeți aici îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români”. Un îndemn și o îmbrățișare izvorâte din unirea cu Dumnezeu și unirea cu neamul, din iubirea de Dumnezeu și iubirea de țară, călăuzitoare în speranță spre un unic destin în înfăptuirea voinței lui Dumnezeu.

Îndemnul Ierarhului Iuliu poate fi considerat o prefigurare a motto-ului „Să mergem împreună” sub egida căruia s-a desfășurat vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în România, când episcopul Iuliu Hossu împreună cu ceilalți șase confrați întru episcopat au fost proclamați Fericiți martiri, la 2 iunie 2019, în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii celebrată pe Câmpia Libertății de la Blaj.

Fidelitatea de a-și respecta propriul crez și tenacitatea de a nu ceda presiunii răului instalat prin puterea comunistă, care încerca distrugerea Bisericii Greco-Catolice a căror Păstori și urmași ai apostolilor erau, i-a purtat pe toți șapte la jertfa martirică prin perseverența aplicării până la ultima suflare a motto-ului episcopului Iuliu: „credința noastră, este viața noastră”.

Mâine, 28 octombrie 2022, se vor împlini 74 de ani de la arestarea episcopilor greco-catolici care aveau sa dea mărturie cu prețul vieții pentru credința lor, decât să renege apartenența la Biserica lui Petru: Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu. Cu toții au fost arestați în locurile unde se aflau și au fost duși în beciurile Ministerului de Interne. Acesta a fost începutul Vinerii Mari pentru Biserica noastră.

Cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc, din predica de pe Câmpia Libertății de la Blaj rămân actuale și astăzi pentru noi, urmașii acestui mare ierarh și iubitor de neam: „Este grăitor ceea ce a declarat în timpul închisorii Episcopul Iuliu Hossu: «Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și să ne rugăm pentru convertirea tuturor». Aceste cuvinte sunt simbolul și sinteza atitudinii cu care acești Fericiți în perioada de încercare au sprijinit poporul lor pentru a continua să mărturisească credința fără să se răzbune și fără să cedeze”.

Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru acest model de credință față de Biserică și de iubire față de popor, care ne este ajutor, sprijin și binecuvântare. Îl rugăm pe Fericitul Episcop martir Iuliu Hossu să mijlocească haruri alese pentru Biserică și pentru neamul nostru românesc pe care le-a iubit atât de mult, până la moarte!

Vă mulțumesc!

 

 Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Articolul Mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian cu ocazia manifestărilor, de la Alba Iulia, dedicate Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita