Fără categorie

Cuvântul PF Cardinal Lucian la înmormântarea PS Florentin

Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Preacucernici Părinți,

Distinși reprezentanți ai autorităților religioase și civile,

Dragi credincioși ai iubitei Eparhii de Cluj-Gherla,

„Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea tuturor”. Aceste cuvinte rostite de Sfântul Părinte Papa Francisc la Blaj pe Câmpia Libertății, citându-l pe Fericitul Episcop Iuliu Hossu, au o rezonanță deosebită astăzi când îl însoțim în trecerea spre veșnicie pe vrednicul ierarh al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu.

Ales de Dumnezeu și chemat la slujirea arhierească, a dus lumina și adevărul lui Cristos semenilor, a mângâiat și întărit pe cei aflați in suferință și a fost semn al milostivirii lui Dumnezeu.

Reîntoarcerea blândului Episcop Florentin în casa Tatălui ceresc ne amintește de cel mai adânc dor al nostru al tuturor: cheamă-mă, Doamne, la Tine. Așa cum a făcut Sfântul Apostol Petru, spunându-I Mântuitorului în mijlocul valurilor: „Doamne, poruncește-mi să vin la Tine …!”  (Matei 14, 28).

La umbra acestei Catedrale simbol al jertfei pentru credință și pentru demnitate, amintim cu adâncă emoție și recunoștință viața trăită în spirit și slujirea rodnică a Preasfinției Sale. Cuvintele Episcopului rostite la binecuvântarea capelei „Sfântul Iosif” pe 18 martie 2007, răsună în mod profetic: „Treptat, încet, dar sigur, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a reînviat din propria cenușă sau, mai corect, din cenușa oaselor arzând de iubirea lui Dumnezeu în credință, a martirilor Bisericii”. Această renaștere a Bisericii noastre în Eparhia de Cluj-Gherla a fost însuflețită de moștenirea martirilor, dar totodată este strâns legată de misiunea spirituală, pastorală, educativă și culturală împlinită de Preasfințitul Florentin si de ceilalti vrednici Ierarhi prin totala lor dăruire, prin devotament și fidelitate.

Mulțumim Dumnezeului celui Atotputernic pentru mărturia și pentru munca neobosită a Ierarhului Florentin în păstorirea turmei ce i-a fost încredințată. Îi suntem profund recunoscători pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului Pontifical pentru promovarea Unității Creștinilor, participând la numeroase întâlniri  ale Comisiei Internaționale Mixte pentru Dialogul teologic între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă unde s-a evidențiat prin promovarea unei culturi a dialogului și a întâlnirii cu ceilalți frați în credință.

Chipul său de slujitor credincios al lui Dumnezeu Cel în Treime adorat, al Evangheliei și al Bisericii noastre, de îndrumător al tinerilor, va rămâne viu în sufletele noastre și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Temelia vieții noastre este Isus Cristos, Cel care luminează și dă sens tainei morții: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). De aceea ne unim în rugăciune pentru odihna sufletului slujitorului Său credincios. Prin mijlocirea Maicii Sfinte, a Sfântului Iosif, Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla și a Fericiților Episcopi Martiri, Domnul să primească sufletul ales al Bunului Său slujitor și să-l așeze în Ierusalimul cel Ceresc.

Întăriți de iubirea milostivă a Mântuitorului transmitem tuturor celor de față, în mod cu totul deosebit iubitului său tată Corneliu și Cuvioasei surori Maria Letiția, gânduri de încurajare și de împărtășire a durerii sufletești, asigurându-Vă pe toți de apropierea spirituală și de rugăciunile noastre.

Te rugăm Doamne al Puterilor Cerești să îi dăruiești servului Tău Episcop Florentin odihnă veșnică în locașurile celor drepți, mulțumindu-i pentru dăruirea și slujirea sa, jertfă și prinos de bună mireasmă.

Veşnică să-i fie pomenirea în veci de veci!

Amin!

+ Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 20px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

Articolul Cuvântul PF Cardinal Lucian la înmormântarea PS Florentin apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita