Fără categorie

Mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian la Simpozionul „Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documente pontificale”

Mons. Mario Codamo, consilier al Nunțiaturii Apostolice în România,

Preacucernici Părinți,

Stimate Domnule Prefect,

Onorați conferențiari,

Dragi participanți la Simpozionul „Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documente pontificale”,

Prin marea milostivire a lui Dumnezeu, pe data de 20 decembrie 2021, se împlinesc 830 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sibiu. Papa Celestin al III-lea emite un document ecleziastic care menționează așezarea „Cibinium” în anul 1191 pe 20 decembrie, aceasta fiind prima mențiune documentară referitoare la ținuturile sibiene, prin care Pontiful Roman confirma existența Prepoziturii libere a germanilor din Transilvania, Prepozitură care și-a avut sediul la Sibiu.

În mod ideal Pontiful Roman Celestin al III-lea unește cetatea Sibiului cu Roma cea Mare și cu Roma cea Mică. Biserica „San Salvatore alle Coppelle” din Roma care a fost atribuită de Sfântul Papă Pius al X-lea în anul 1914 comunității greco-catolice române, este un locaș de cult reprezentativ pentru Cetatea Romei dar și pentru România prin vechimea ei milenară. O lespede din anul 1195 atestă că această biserică ar fi fost consacrată în acel an de Papa Celestin al III-lea. Am putea spune în mod simbolic că prezența acestei biserici în inima Romei, în care se celebrează de aproape un secol în limba română pentru credincioșii greco-catolici, este, într-un fel, un semn și un simbol al modului în care însuși poporul român s-a format, a primit credința creștină și a trăit comuniunea cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei.

De asemenea, prezența Bisericii Române Unite cu Roma în urbea Sibiului prin construirea Bisericii dintre Brazi, ne arată legătura intrinsecă dintre Biserică, oraș și țară, dovadă fiind Panteonul mormintelor, din jurul acestui locaș de cult, aparținând unor personalități de seamă ale culturii transilvănene: George Barițiu, Alexandru Papiu-Ilarian, Iosif Sterca-Șuluțiu, Ioan Rațiu, Alexandru Vaida-Voievod.

Se cuvine să adresăm cele mai alese sentimente de mulțumire distinșilor conferențiari care vor interveni în cadrul Simpozionului nostru de astăzi pentru a pune în lumină semnificațiile istorice, teologice și juridice ale prezentei aniversări.

Conferințele din această după-masă se constituie ca un bun prilej pentru aprofundarea trecutului, reliefând strânsele conexiuni între Sibiu și Sfântul Scaun Apostolic al Romei, dar care deschid noi perspective: pe de o parte, lucrarea înaintașilor ne oferă posibilitatea de a releva experiențe care ne pot sluji drept model, care sunt prețioase pentru prezent și deschid perspective de viitor; pe de altă parte, ne ajută să descoperim lucrarea tainică a Providenței în parcursul nu întotdeauna lin al Bisericii, dar care i-a călăuzit pe înaintași să transforme numeroase situații istorice dificile în oportunități pentru Biserică și pentru oameni. Prin acest eveniment, dorim să onorăm împreună istoria și bogăția culturală a Sibiului, și importanța ecumenică a acestui oraș.

Un gând aparte ne leagă de mărturisirea credinței Părintelui Pompei Onofrei din Sibiu, care le spunea torționarilor: ”puteți să mă bateți și să mă schingiuiți cât vreți, puteți să-mi smulgeți unghiile, să-mi scoateți ochii, să trageți pielea de pe mine, să mă omorâți chiar. Credința nu mi-o lepăd”.

Cu unire în rugăciune și în spirit de comuniune, mulțumind organizatorilor și tuturor participanților la Simpozion, încredințându-vă ocrotirii Maicii Sfinte, vă readuc aminte cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc transmise românilor înainte de a pleca din Blaj spre aeroportul din Sibiu, pe 2 iunie 2019: „Am venit în această țară frumoasă și primitoare ca pelerin și frate, pentru a avea diferite întâlniri și pentru a făuri o punte între inima mea și a voastră. Iar acum mă întorc acasă îmbogățit, luând cu mintea locuri și momente, dar mai ales chipuri. Chipurile voastre vor da culoare amintirilor mele și vor fi prezente în rugăciunea mea. Vă mulțumesc și vă duc cu mine. Iar acum vă binecuvântez”.

Vă mulțumesc și invoc asupra tuturor, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, binecuvântarea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

 

+ Lucian Cardinal Mureșan

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Articolul Mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian la Simpozionul „Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documente pontificale” apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita