Fără categorie

Deschiderea procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului episcopilor în Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș

Duminică, 17 octombrie 2021, Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș va deschide procesul sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului episcopilor, printr-o Liturghie solemnă, oficiată în numele Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar. Sfânta Liturghie Arhierească va avea loc în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, de la ora 08:45, fiind invitați să participe, fie în mod fizic, fie prin mijloacele mass-media, în deplină comuniune frățească, toți credincioșii din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș.

În comuniune cu Sfântul Părinte Papa Francisc și cu toate Eparhiile și Diecezele Bisericii Catolice, în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, va fi marcată deschiderea procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, cu tema „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”.

Programată inițial pentru luna octombrie 2022, adunarea Sinodului episcopilor a fost reprogramată pentru octombrie 2023, iar lucrările adunării sinodale au fost „descentralizate” și vor avea trei faze: diecezană, continentală și universală. Documentul care trasează un itinerar sinodal nou, „cu modalități inedite”, a fost aprobat de Papa Francisc în luna mai a anului 2021 și oferă o serie de noutăți referitoare la desfășurarea viitoarei adunări sinodale.

În luna septembrie a anului curent, Secretariatul General al Sinodului a dat publicității Documentul pregătitor și Ghidul cu privire la parcursul sinodal dedicat sinodalității. Textul pregătitor propune o serie de întrebări în vederea orientării, consultării poporului lui Dumnezeu pornind de la întrebarea: „Cum se realizează astăzi, în Biserica voastră locală, «mersul împreună»?”

Faza diecezană care va începe duminică, 17 octombrie 2021, în toate Bisericile locale, se va desfășura sub conducerea episcopului diecezan sau eparhial. Episcopii reuniți în adunare pentru o perioadă de discernământ vor face o sinteză, ținând cont de relațiile dintre credincioși și cler, dintre parohii, dintre Episcopi, incluzând în analiză diferitele forme de viață consacrată, asociațiile, mișcările și instituțiile gestionate de Biserică, precum școli, spitale și asociații de caritate, pe care o vor trimite Secretariatului general al Sinodului. Toate acestea se vor încheia înainte de luna aprilie a anului 2022. După primirea materialelor, se va proceda la întocmirea unui prim „Instrumentum laboris” care va fi publicat în septembrie 2022 și va fi trimis în Bisericile locale.

Faza continentală, ce se va desfășura sub semnul dialogului și discernământului, este programată în perioada septembrie 2022 – martie 2023. Această fază se va finaliza prin realizarea unui dialog despre „Instrumentum laboris”. La încheierea acestei faze se va elabora un document final, care va fi trimis Secretariatului general în martie 2023, iar apoi se va trece la redactarea unui al doilea „Instrumentum laboris”, prevăzut pentru a fi publicat în iunie 2023.

Faza universală, punctul culminant al procesului sinodal, va avea loc la Vatican, când episcopii numiți pentru adunarea sinodală se vor aduna la Roma în jurul Succesorului lui Petru, după procedurile stabilite în constituția „Episcopalis communio”.

Procesul sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor a fost deschis duminică, 10 octombrie 2021, de Papa Francisc care a oficiat în Bazilica San Pietro din Vatican o Sfântă Liturghie solemnă.

Vorbind despre importanța acestui moment la care sunt invitați să participe toți credincioșii Bisericii Catolice, Sfântul Părinte a spus că acest proces „este o indicație importantă și pentru noi. Sinodul este un drum de discernământ spiritual, care se face în adorație, în rugăciune, în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu (cf. Evrei 4,12). Cuvântul ne deschide la discernământ și îl luminează. El orientează Sinodul în așa fel încât acesta să nu fie un congres bisericesc, o reuniune de studiu sau un congres politic, ci un eveniment de har, un proces de vindecare călăuzit de Spiritul Sfânt. În aceste zile, Isus ne cheamă, cum a făcut cu omul bogat din Evanghelie, să ne golim de noi înșine, să ne eliberăm de ceea ce este murdar, chiar de închiderile noastre și de modelele noastre pastorale repetitive, să ne întrebăm despre ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună în acest timp și în ce direcție vrea să ne conducă”.

Papa Francisc ne îndemnă ca pe parcursul acestui Sinod să fim „pelerini îndrăgostiți de Evanghelie, deschiși la surprizele Spiritului Sfânt”. De aceea, nu trebuie să „pierdem ocaziile de har ale întâlnirii, ascultării reciproce și discernământului. Cu bucuria de a ști că, în timp ce îl căutăm pe Domnul, El este cel dintâi care vine în întâmpinarea noastră cu iubirea sa”.

 

Biroul Arhieparhial de Presă

Articolul Deschiderea procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului episcopilor în Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita