Fără categorie

Hirotonire de preot în catedrala Lugojului, septembrie 2021

„Îmi vrea cineva binele şi doreşte să-şi arate dragostea faţă de mine?
Să se roage lui Dumnezeu ca să-mi ajute să-mi pot împlini bine slujba.
Căci contez foarte mult pe rugăciunile voastre, iubiţilor fraţi în Domnul”

Fericitul Episcop martir Dr. Ioan Bălan,
Episcop de Lugoj în perioada 1936-1959.

În cadrul Sfintei Liturghii celebrate în Catedrala „Coborârea Spiritului Sfânt” din Lugoj, în Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, la 12 septembrie 2021, Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj a hirotonit un nou lucrător în via Domnului, pe diaconul Felician Petru Vladu. Este cel de-al 114-lea preot hirotonit de Preasfinția Sa în cel de-al 28-lea an de păstorire a Eparhiei Lugojului.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii Arhiereşti, Preasfinţitul Alexandru a prezentat credincioşilor câteva date despre noul candidat la preoţie.

Născut în Caransebeş la 8 aprilie 1984 tânărul Felician a absolvit Liceul Greco-Catolic de la Bucureşti în anul 2003. În anul 2008 a obţinut Licenţa în Filozofie iar în anul 2009, Licenţa în Teologie Pastorală. Între anii 2008-2010 a predat filozofie, adică logică în oraşul natal Caransebeş. Din anul 2010 activează ca voluntar în cadrul parohiei greco-catolice din Viena. La 18 noiembrie, 2015 a fost hirotonit diacon în catedrala Lugojului de către Preasfinţitul Alexandru. Este căsătorit, are un copil şi locuieşte împreună cu familia în Austria, în oraşul Wiener Neustadt.

Preasfinţitul Alexandru a menţionat că Eminenţa Sa, Cardinalul Christoph Schönborn, Arhiepiscop de Viena şi Ordinarius pentru credincioșii din Bisericile catolice orientale din Austria, îl recomandă favorabil pe tânărul candidat, diaconul Felician spre a fi hirotonit preot, pentru a asigura nevoile pastorale ale credincioşilor români greco-catolici din Wiener Neustadt, unde locuiește familia părintelui Vladu. Eminenţa Sa a delegat un reprezentant, pe Monseniorul Yuriy Kolasa, Vicar general pentru credincioșii de rit bizantin în Arhiepiscopia de Viena. De-asemenea Preasfinţitul Alexandru l-a salutat pe Părintele Ioan Iulian Hotico, vicar parohial al comunităţii româneşti din Viena, care l-a însoţit pe Mons. Yuriy Kolasa.

La Sfânta Liturghie Arhierească, alături de Preasfințiile Lor: Alexandru Mesian Episcop de Lugoj și Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul general al Eparhiei de Lugoj, Mons. Yuriy Kolasa, pr. Ioan Iulian Hotico, pr. prot. On. Ioan Pop, parohul Catedralei, pr. Petru Vladu, tatăl părintelui nou hirotonit, Mons. Ioan Chişărău, paroh la Timişoara III, pr. Radu Homm, paroh la Caransebeş, pr. Narcis Ardelean, paroh la Şanoviţa, pr. Ilie Daniel Solomon, paroh la Tuştea.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Reînvierea” al catedralei, dirijat de d-na Prof. Olimpia Drăgan.

Cuvântul de învățătură, pe marginea Evangheliei Duminicii a fost ţinut de Preasfinţitul Ioan Călin. Preasfinţitul Ioan l-a felicitat şi încurajat pe noul preot hirotonit.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Alexandru a prezentat câteva gânduri, legate de hirotonirea noului preot. Preasfinţia Sa a subliniat rolul preotului, acela de mediator între Dumnezeu şi om, precum şi misiunea Sa, de a se angaja să-l urmeze pe Isus Cristos, să-i înveţe pe oameni, să administreze Sfintele Taine, si să conducă Poporul lui Dumnezeu, comunitatea care i-a fost încredinţată. Preasfinţitul Alexandru, a subliniat faptul că „preotul este un om al rugăciunii, însă și credincioșii trebuie să se roage pentru preoți.”

Preasfințitul Alexandru a mulțumit bunului Dumnezeu pentru harul sfintei preoții. L-a încredinţat ocrotirii Preacuratei Fecioare Maria şi i-a reamintit că face parte dintr-o Biserică martiră care a dat mărturie de credinţă în Dumnezeu şi Biserica Sa. I-a felicitat pe părinții celui nou hirotonit și pe oaspeți, veniți în pelerinaj la catedrala din Lugoj cu această ocazie. PS Alexandru a subliniat faptul că această catedrală a avut trei episcopi care au dat mărturie de credinţă: doi Fericiţi Episcopi care au murit în faimă de martir în timpul regimului comunist: Preasfinţitul Dr. Valeriu Traian Frentiu şi Preasfinţitul Dr. Ioan Bălan, precum şi Înalt Preasfinția Sa Arhiepiscop Ioan Ploscaru care a dat mărturie de credinţă în Isus Cristos şi Biserica Sa, tot în vremea regimului comunist, dar care a apucat să vadă lumina învierii Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Părintele nou hirotonit Felician a mulțumit în primul rând bunului Dumnezeu pentru chemarea la preoție, în al doilea rând Preasfințitului Episcop Alexandru. Un gând aparte de mulțumită și recunoștință a avut pentru părinți, soție, precum și față de cei apropiați. De-asemenea Părintele a mulțumit tuturor celor care au contribuit la formarea lui preoțească: profesori, formatori și îndrumători spirituali. Un gând aparte de mulţumire a avut pentru Preasfinţia Sa, Episcopul Ioan. A mulţumit în mod special Preasfinţiei Sale, Cristian Dumitru Crişan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș şi Vizitator apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală, care s-a implicat în mod deosebit în realizarea acestui eveniment. A mulţumit Mons. Kolasa şi d-lui Ioan Godja, reprezentant al parohiei din Wiener Neustadt, prezent la eveniment. Nu în ultimul rând a mulțumit și corului care a contribuit la solemnitatea acestei sărbători.

Cu această ocazie, Monseniorul Yuriy Kolasa, a rostit un cuvânt în care a transmis, din partea Eminenţei Sale, Cardinal Christoph Schönborn salutul, respectul şi recunosţinţa pentru întreaga misiune şi activitate a Preasfinţiei Sale Alexandru. „Eminenţa Sa” a spus Mons Yuriy „doreste să accentueze faptul că sunteti unul din puţinii reprezentanţi ai vechiului val, dacă am putea spune aşa, care în timpul persecuţiei comuniste, aţi îmbrăţisat Biserica şi l-aţi urmat pe Cristos, devenind preot şi mai tarziu episcop”.

Preasfinţitul Alexandru l-a rugat pe Mons Kolasa să transmită Eminenţei Sale, Cardinalul Schönborn, mulţumiri pentru frumoasele aprecieri transmise, şi pentru buna colaborare între Arhiepiscopia Vienei şi Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea personală pe care Părintele Felician, nou hirotonit, a acordat-o, începând cu Preasfinţitul Alexandru, Preasfintiul Ioan şi continuând cu preoţii şi credincioşii prezenţi.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp

.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 20px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

Articolul Hirotonire de preot în catedrala Lugojului, septembrie 2021 apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita