Fără categorie

Nouă apariție în slujba restituirii adevărului: cartea Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist

A apărut recent volumul Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist, rezultat al cercetării științifice a avocatului prof. dr. Ionuț Vida-Simiti. Cartea, publicată la Editura “Curtea veche”, este teza celui de-al doilea doctorat, în istorie, al autorului, susținut în acest an la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Lucrarea se prezintă cititorilor structurată în patru capitole mari. Primul capitol cuprinde o perspectivă asupra istoriei Ordinului Sf. Vasile cel Mare în România și se încheie cu un “Studiu de caz: Leon Iulian Manu”, despre ultimul stareț (egumen) al mănăstirii greco-catolice Nicula încarcerat și ucis sub regimul comunist, a cărui cauză de beatificare se află în curs. Al doilea capitol se referă la “Politica Statului față de Ordinul Sf. Vasile cel Mare. Faza de lichidare instituțională”. În continuare, capitolul al III-lea descrie metodele diabolice prin care statul român, prin instrumentul său, temuta Securitate, a recurs la eliminarea individuală a călugărilor.

Capitolul al IV-lea descrie modul în care Ordinul Sf. Vasile cel Mare, deși martirizat, nu s-a lăsat desființat și distrus ci, dimpotrivă, a desfășurat o amplă activitate în clandestinitate, a susținut coeziunea Bisericii Greco-Catolice, continuarea activității pastorale, a activității caritabile, păstrând, chiar sub prigoană, o reală deschidere ecumenică. Autorul s-a oprit, la finalul acestui capitol, printr-un nou “Studiu de caz”, asupra laborioasei activități a pr. ierom. Silvestru Augustin Prunduș, apropiat colaborator al Episcopului Iuliu Hossu, Fericit Episcop martir. Pr. S.A. Prunduș, mărturisitor al credinței în detenție, a avut un rol catalizator în activitatea Bisericii în clandestinitate și a consemnat în scris, cu minuțiozitate, realitatea istorică a timpului pe care l-a trăit. Dacă, în mare măsură, ceea ce s-a publicat cu privire la istoria Bisericii Greco-Catolice între 1948-1990, poartă semnătura pr. ieromonah S.A. Prunduș, pentru întâia oară într-un volum istoric-documentar se regăsește o imagine de ansamblu asupra vieții și activității pr. Prunduș.

Ordinul Sf. Vasile cel Mare, cel mai vechi ordin călugăresc de pe teritoriul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a dăruit Bisericii și neamului românesc de-a lungul timpului Ierarhi și cărturari înțelepți, preoți cârmuitori de suflete, iar, la ceasul de încercare, în timpul prigoanei Bisericii sub regimul comunist, călugării Ordinului Sf. Vasile cel Mare s-au arătat puternici luminători, modele vii de mărturisitori ai credinței, încă prea puțin cunoscuți și cinstiți. A face cunoscut focarul de spiritualitate al Provinciei Române a Ordinului Sf. Vasile cel Mare în sânul căruia a izvorât lumina Școlilor Blajului, a Școlii Ardelene păstrătoare a culturii religioase și a identității de neam, precum și a evidenția lupta și jertfa călugărilor Ordinului Sf. Vasile cel Mare în apărarea credinței reprezintă un fapt remarcabil și de mare importanță în societatea contemporană marcată de: relativizarea valorilor, indiferentismul religios, tăinuirea sau falsificarea adevărului istoric, tendința de a șterge sau a “rescrie” istoria…

Prezentarea competentă, puternic argumentată documentar, a activității și însemnătății Ordinului Sfântului Vasile cel Mare în România oferă generațiilor prezente și viitoare o prețioasă sursă de îmbogățire spirituală, cu ajutorul căreia vor putea cunoaște remarcabile modele de urmat, precum și lucrarea tainică a lui Dumnezeu, prin oameni, spre mântuirea sufletelor. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care Ordinul Sf. Vasile cel Mare, Provincia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din România mulțumește avocatului prof. dr. Ionuț Vida-Simiti pentru anii de colaborare, pentru sprijinul și ajutorul acordat Ordinului sub diferite forme. Călugării se roagă ca Domnul să îi binecuvânteze în continuare munca și să o facă roditoare, pentru binele și folosul Ordinului Sf. Vasile cel Mare – pe care, atât de frumos, întâiul Cardinal al neamului românesc, Fericitul Arhiereu martir Iuliu Hossu, îl numea «Ordinul nostru» – și, totodată, spre binele și folosul întregii Biserici Greco-Catolice.

Un prinos de recunoștință și apreciere față de lucrarea Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist, aduce, la adresa autorului, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, prin cuvintele: “Volumul vine să îmbogățească biblioteca martirilor și mărturisitorilor pentru credință din timpul regimului comunist, să aducă la lumină noi file de eroică istorie, a fidelității față de Sfântul Părinte, Papa de la Roma și a jertfei pentru credința catolică, care au păstrat aprinsă flacăra credinței greco-catolice în timpuri de persecuție, iar, deopotrivă, reprezintă o lumină și pentru întunericul vremurilor noastre. De aceea, mulțumim pentru studiul profesionist și perseverent cu care ați dorit să încununați cercetarea doctorală, așa cum frumos spuneau strămoșii noștri de gintă: «finis coronat opus» (Ovidiu, Heroides, II, 85).

Lucrarea reprezintă și o recuperare a istoriei nescrise sau mistificate, precum și un act de dreptate și reparare în fața Bisericii Catolice și a societății românești. Distinsului autor cuvânt de laudă și felicitare, stimaților cititori invitație la lectură și meditare iar de la Bunul Dumnezeu, tuturor, arhierească binecuvântare!”.

.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 20px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

Articolul Nouă apariție în slujba restituirii adevărului: cartea Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita