Fără categorie

Mesajul Preafericitului Lucian cu ocazia înscăunării ca Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti a Mons. Aurel Percă

Excelența Voastră Nunțiu Apostolic,

Înalt Preasfințiile Voastre,

Preasfințiile și Excelențele Voastre,

Stimați invitați,

Iubiți credincioși,

Primindu-ne în audiență cu ocazia vizitei ad limina la Vatican pe data de 7 decembrie 1996, Sfântul Ioan Paul al II-lea ni s-a adresat cu aceste cuvinte: „diferitele rituri nu pot fi considerate a fi concurente în sânul Bisericii Catolice celei Una, ci cărări spirituale diferite care, fiecare în modul său, împărtășesc bogățiile din lunga lor tradiție și aduc roade pentru binele tuturor și în slujba comuniunii”.

Aceste cuvinte memorabile caracterizează bunele relații dintre plămânul răsăritean și cel apusean în sânul Conferinței Episcopale Catolice inter-rituale din România. Și mai ales manifestă faptul cum credința catolică şi cultura țării noastre, în acest punct geografic și spiritual de răscruce între Europa centrală și cea orientală, pot să viețuiască împreună și aduc roade bogate sub inspirația valorilor Sfintei Evanghelii.

În numele Conferinței Episcopilor Catolici din România, mulțumim Domnului pentru rodnica slujire a Înalt Preasfinției Sale Ioan Robu, condus de deviza care din timpul slujirii arhierești: Et veritas liberabit vos.

Prin voinţa Sfântului Părinte Papa Francisc, astăzi un nou Arhiepiscop Mitropolit este instalat pe scaunul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti. Întreaga Conferință Episcopală și eu personal, salutăm cu bucurie și gratitudine numirea Mons. Aurel Percă în această nouă misiune, și îl asigurăm de rugăciunea, de prețuirea și de deplina noastră colaborare.

Continuăm „să mergem împreună” precum ne-a îndemnat Sfântul Părinte în cursul vizitei sale apostolice în țara noastră, citând pe Câmpia Libertății de la Blaj pe 2 iunie 2019  cuvintele fericitului episcop Iuliu Hossu: „Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea tuturor”.

La final, două simple cuvinte care cuprind toată recunoștința și aprecierea Conferinței noastre Episcopale: Înalt Preasfinției Sale Ioan: Eucharisto’, iar Înalt Preasfinției Sale Aurel: Axios!

+ Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Vicepreședinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România

Articolul Mesajul Preafericitului Lucian cu ocazia înscăunării ca Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti a Mons. Aurel Percă apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita