Fără categorie

Sfințirea bisericii “Sfinţii Petru și Pavel” din Beclean

S-a binecuvântat o nouă barcă a lui Cristos, în duminica «Pescuirii minunate»: biserica “Sfinţii Petru și Pavel” din Beclean

În Duminica de 22 sept. 2019, a “Pescuirii minunate”, a fost binecuvântată și sfințită, de către Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, biserica “Sfinții Petru și Pavel” din Beclean a parohiei greco-catolice păstorită de pr. Felician Neagoș, protopop de Beclean și paroh, alături de care se află pr. Alin Cîndea, vicar parohial.

Ziua sfințirii acestei biserici a sosit, încă în anul centenar al Marii Uniri (început la 1 dec. 1918) și la scurt timp după momentul beatificării Episcopilor greco-catolici martiri, astfel încât prezența Arhiereului Iuliu Hossu, Fericitul Episcop martir, acum a fost și fizică, prin moaștele sale așezate în masa Sf. Altar, sau cele expuse spre venerare. Cu mare bucurie, pr. paroh Felician Neagoș l-a întâmpinat, la orele dimineții, pe PS Florentin, mai ales pentru că a venit să împlinească și să încununeze frumoasa lucrare începută în urmă cu 19 ani: “Binecuvântat este cel ce vine să aducă credință, liniște, pace, și binecuvântare, binecuvântat este cel ce vine să întărească pe frații săi”, a fost salutul pr. Neagoș, “binecuvântat este cel ce aduce din partea Domnului har și bucurie și sfințire pentru acest locaș nou, pentru care ne bucurăm cu toții din toată inima”.

Răspunzând, PS Florentin și-a exprimat bucuria, mai ales pentru că în această zi, “Dumnezeu Atotputernic va coborî printre oameni și, la fel ca Solomon după ce s-a așezat chivotul în Templul lui Dumnezeu, ne întrebăm și noi, astăzi, cum este posibil ca Dumnezeu să locuiască printre oameni? Iată că El, Dumnezeu, a dorit să îmbrace haina noastră umană și să locuiască printre noi. Pentru că a murit pentru păcatele noastre să ne poată pe toți cuprinde, de la înălțimea Crucii, în Învierea Sa binecuvântată”. Întâmpinarea Ierarhului a fost un impresionant moment sărbătoresc, prin numărul mare al preoților, prin mulțimea credincioșilor și, mai ales datorită copiilor parohiei, o parte dintre ei cercetași ai munților – cercetășia fiind la Beclean o veche tradiție. Copiii, în număr de 60, s-au înșirat de-a lungul aleii din curtea bisericii cu trandafiri albi în mâini, fiecare o oferit Păstorului Eparhiei câte o floare, primind în schimb binecuvântare.

Ceremonia sfințirii sfântului locaș (sfințirea exteriorului, apoi a mesei Sf. Altar și a interiorului bisericii), a fost urmată de Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de corul parohiei. Au participat preoți vicari și protopopi, preoți parohi – în jur de peste 40 de preoți s-au unit în rugăciune și bucurie, împreună și cu studenți ai Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul”. Au fost prezenți și părinți și călugări ai Ordinului “Sf. Vasile cel Mare” împreună cu superiorul lor provincial. Și reprezentanții oficialităților s-au aflat în biserică, fiind de altfel remarcată de către pr. Neagoș buna colaborare care a existat cu Primăria din Beclean, cu Consiliul local, cu alte autorități. De asemenea, au fost de față, în semn de comuniune, doi preoți ortodocși și un pastor reformat.

Cuvântul de învățătură al Ierarhului a evocat mai întâi semnificația momentului sfințirii bisericii, care cuprinde și binecuvântarea și sfințirea mesei altarului: “Masa se spală, apoi se unge cu apa de trandafiri de bună mireasmă spirituală și, în final, se unge spre sfințire cu sfântul și marele mir. Ne gândim la Sacramentul Botezului pe care l-am primit fiecare dintre noi.” Putem spune că “această sfințire este bucuria Botezului, poate în primul rând pentru preoții ostenitori care-și văd acum «copilul» (acest sfânt locaș) botezat, spălat cu apă și uns cu mirul cel sfințit. Pentru că acest copil a devenit și masă a Cinei de pe urmă, și Mormânt și Înviere pentru noi toți; pentru că el este suportul, leagănul și masa pe care Cristos va coborî la ceasul rânduit. El este leagănul pe care se va așeza Cristos, este masa euharistică la care suntem cu toții invitați și încredințați, întăriți, este și mormântul din care El a Înviat triumfător, înviindu-ne spiritual pe fiecare dintre noi.”

“Bucuria acestei comunități, bucuria preoților, este și bucuria noastră pentru că, iată, în această lună putem să sfințim al treilea locaș de cult, și, mai sunt încă două pregătite pe Valea Someșului, pe care cu voia Bunului Dumnezeu sperăm să le aducem spre sfințire, spre binecuvântare, spre bucuria credincioșilor și a lui Dumnezeu, care, cu fiecare biserică binecuvântată, are o nouă casă aici, pe pământ, un nou locaș. Dar nu este numai casa Lui, este și casa noastră.” Este casa noastră pentru că, “venim aici ori de câte ori dorim să ne schimbăm, să ne schimbăm de gândurile lumii, să ne schimbăm sufletul, să ne mărturisim păcatele și să primim dezlegarea binecuvântată, pentru a continua drumul nostru de credință pe pământ.”

Preasfinția Sa a continuat cu meditarea evangheliei, spunând: “credința este și subiectul evangheliei de astăzi, numită «a pescuirii minunate» (Lc 5,1-11), în care, tocmai pescarul este cel pescuit la această pescuire, el este cel care, din pescar de pești va deveni pescar de oameni. Este Petru, apostolul pe care Cristos a dorit să întemeieze Biserica Sa”. “Mai întâi îl vedem pe Cristos pe malul mării, învățând pe cei care erau alături de El și apoi, dintre multele bărci care erau pe malul mării Ghenizaretului, Isus alege una – este barca lui Petru. Din această barcă Isus va învăța. Este semnificativ faptul că, în continuare, întreaga acțiune se petrece într-o barcă. Convertirea lui Petru se petrece într-o barcă. Barca în care Isus urcă, propovăduiește și apoi rămâne pentru a face acea frumoasă minune (va umple mrejele de pește) și tot în această barcă va primi căința lui Petru, conferindu-i și misiunea de «pescar de oameni».”

“Barca este simbolul Bisericii. Iată de ce, providențial, Bunul Dumnezeu a dorit ca astăzi să ascultăm această evanghelie în care barca este pe prim-plan, este locul atâtor acțiuni, binecuvântări, este și locul Cuvântului lui Dumnezeu, locul miracolului și al misiunii. Barca Bisericii este semnul Bisericii care și acum se află pe valurile tulburate ale mării lumii acesteia, este barca lui Petru în care se află Cristos. Este barca tuturor creștinilor, care merge înainte, nu datorită iscusinței pescarilor, ci datorită Aceluia care a promis că va fi cu ai Săi până la sfârșitul veacurilor (cf. Mt 28,20). Și astăzi El conduce barca, dar cu o singură condiție: ca aceia care sunt puși la cârmă, conducătorii vizibili, să asculte cuvântul Său.”

PS Florentin a arătat cum, continuând firul evangheliei, Isus l-a îndemnat pe Petru să «mâne în adânc», să meargă spre profunzimea sufletului uman, “să vadă viața profundă, spirituală”. Apoi, a vorbit despre încrederea în Dumnezeu și ascultarea cuvântului Său, la care suntem cu toții chemați, “pentru că această încredere dobândește și miracolul”. Mergând mai departe, omul, conștientizând că se află în fața lui Dumnezeu, își vede întâi petele, păcatele. Înainte de “a intra în comuniune cu Lumina însăși, cu Izvorul luminii, cu Dumnezeu”, Petru spune: “du-te de la mine, căci sunt om păcătos!” Isus, însă, îi spune: “nu te teme!” și apoi îi conferă misiunea, să fie pescar de oameni, să meargă să arate oamenilor drumul spre Dumnezeu. Petru va fi cel care va continua misiunea lui Cristos alături de frații săi, apostolii.

Și, după ce au coborât din barcă, ei au lăsat totul și I-au urmat lui Cristos. “Au înțeles că pescuirea minunată nu se datorase înțelepciunii lor, nici undițelor sau mrejelor lor, ci s-a datorat numai cuvântului lui Cristos, al Învățătorului. În fața Învățătorului și al cuvântului Său toate celelalte își pierd rostul. Înțeleg că Izvorul vieții cu adevărat este doar Cristos, Domnul și Învățătorul prin excelență.” Astfel, “evanghelia acestei duminici, evanghelia credinței, ne invită să intrăm și noi în barcă (în biserică), în barca lui Petru, să primim cuvântul de învățătură al Domnului și să ne hrănim cu hrana din abundență, cu acel «Pește minunat» (Trupul și Sângele lui Isus) pe care ni-l oferă, Dumnezeu Tatăl, aici, pe masa Sf. Altar.”

Cum se obișnuiește, după Sf. Liturghie s-au adus mulțumiri și s-au oferit daruri, cel mai prețios dar fiind un mic relicvariu cu moaștele Fericitului Episcop Iuliu Hossu, care au fost oferit de către PS Florentin pentru a rămâne în această biserică spre venerare, pe lângă moaștele sigilate în masa Sf. Altar. În cuvântul său, pr. protopop Felician a mulțumit tuturor donatorilor și binefăcătorilor care au făcut posibilă construirea bisericii, în mod particular Asociației Œuvre d’Orient și Asociației Saint Etienne condusă de pr. Michel Claeys, cea din urmă contribuind cu peste jumătate din valoare totală a lucrărilor. Cum era notat și în hrisovul citit la momentul rânduit de către pr. Alin Cîndea, parohia Beclean a funcționat, între 1990-1996, într-o mică capelă în casa de cultură a orașului.

Încă la ieșirea la lumină a Bisericii Greco-Catolice, s-a dorit mult edificarea unei biserici la Beclean. Primii pași ai parohiei reînființată după 1990 s-au făcut cu prezența unor preoți ai catacombelor: pr. Neagoș i-a amintit pe Mons. Zăgrean Grigore și pr. Crișan Gheorghe. A urmat pr. Morar din Cluj și apoi pr. Felecan Aurel. Din 1994 a venit pr. Felician Neagoș, care a rămas până în prezent ridicând sfântul locaș, și astfel, împlinind visul celor ce i-au precedat și al multor credincioși dintre care unii au trecut la ceruri. “Cu siguranță ei se bucură acum de privirea martirilor și se bucură împreună cu noi de aceste clipe”, a spus pr. protopop, mulțumind tuturor care i-au fost alături și, în mod special mulțumind pr. vicar parohial Alin Cîndea.

Preasfinția Sa Florentin a decernat în continuare câteva diplome “Fericitul Cardinal in pectore “Iuliu Hossu” – Episcop de Cluj-Gherla Martir pentru credință”, împreună cu alte daruri, principalilor binefăcători: Nicolae Moldovan, primar al orașului Beclean, Mathe Ștefan, viceprimar al orașului Beclean, consiliului parohial al parohiei “Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Beclean, pr. Antoine Devienne din Franța, prezent la eveniment, și, o altă diplomă a fost transmisă principalului donator, pr. Michel Claeys din Franța. În semn de mulțumire și recunoștință, aceleași diplome au fost oferite pr. Felician Neagoș și pr. Alin Cîndea. A fost și momentul înmânării moaștelor din osemintele fericitului Episcop Iuliu Hossu, acestea fiind însoțite de atestatul de autentificare semnat de părintele postulator, și, împreună cu acestea, PS Florentin a oferit Parohiei din Beclean o cruce de binecuvântare pt. masa Altarului.

Pentru activitatea deosebită în cadrul protopopiatului Beclean a fost înmânată pr. Felician și medalia imprimată cu ocazia vizitei Sfântului Părinte Francisc în România. Totodată, soțiile preoților comunității, Sanda Felicia Neagoș și Ana-Maria Cîndea, au primit din partea Păstorului Eparhiei câte un șirag de perle al Rozariului, de la Sfântul Părinte de la Roma. Un dar a fost oferit apoi Preasfinției Sale Florentin din partea parohiei Beclean: o frumoasă icoană a Preasfintei Fecioare Maria. În continuare, pr. Alin Cîndea, în numele credincioșilor a oferit un cadou și pr. Felician Neagoș la aniversarea zilei sale de naștere (în 23 septembrie). Toți credincioșii au fost apoi invitați la o agapă fraternă în curtea bisericii.

În încheiere, PS Florentin a mulțumit lui Dumnezeu “pentru această sfântă casă în care El va rămâne”, a reamintit valoarea și importanța rugăciunii, precum și valoarea fiecărui efort pe care l-au realizat toți cei care au contribuit la ridicarea acestei biserici. Preasfinția Sa a îndemnat: “Cristos va rămâne prezent aici dar vă rog să nu îl lăsați singur. El este prezent, și noi să fim prezenți cu toții, și ușa acestei biserici să rămână deschisă pentru toți!”

.fusion-gallery-1 .fusion-gallery-image {border:0px solid #f6f6f6;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;}

Articolul Sfințirea bisericii “Sfinţii Petru și Pavel” din Beclean apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita