Fără categorie

Sfințirea bisericii “Sf. Vasile cel Mare” din parohia Uriu, protopopiatul Beclean

Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, 15 septembrie 2019, a fost zi de mare bucurie pentru credincioșii parohiei greco-catolice din loc. Uriu, protopopiatul Beclean, prin binecuvântarea noii biserici cu hramul «Sfântul Vasile cel Mare». În atmosferă sărbătorească, la orele dimineții, PS Florentin Crihălmeanu a fost întâmpinat de preoți, diaconi, persoane consacrate, credincioși în număr mare, ocazie cu care pr. Neagoș Felician, protopop de Beclean, a adresat Păstorului Eparhiei de Cluj-Gherla un cuvânt de salut. Preasfinția Sa a răspuns că a dorit să vină la acest moment celebrativ, „dar nu singur, ci, spiritual împreună cu oseminte, relicve ale celor trei din cei șapte martiri pentru credință ai Bisericii noastre: Episcopul Vasile Aftenie, Episcopul Ioan Bălan și Fericitul Arhiereu Iuliu, cel dintâi Cardinal al neamului românesc. Le-am adus pentru ca să însoțească sfințirea acestui nou locaș de cult.”

S-a trecut la ceremonia sfințirii exterioare a bisericii, apoi s-a făcut sfințirea altarului și sfințirea interiorului bisericii. La momentul rânduit, păstorul comunității din Uriu, pr. Emil Tohănean a dat citire hrisovului care apoi a fost apoi depus și sigilat în masa altarului. În document se menționează că parohia Uriu s-a înființat legal în anul 2006, an în care a fost numit aici actualul paroh și, până în 2014, programul liturgic s-a desfășurat într-o casă particulară. Piatra de temelie pentru noua biserică a fost binecuvântată la 26 iunie 2011, moment după care a început zidirea bisericii care s-a încheiat în toamna anului 2014. „Ctitorii acestei biserici sunt credincioșii parohiei”, a citit părintele; „donațiilor acestora li se adaugă contribuția Primăriei și a Consiliului Local Uriu, a Consiliului Județean Bistrița și, nu în ultimul rând, contribuția Asociației Renovabis, aceasta ridicându-se la aproximativ o treime din valoarea totală a lucrărilor”. În masa Sfântului Altar, PS Florentin a așezat moaște ale Fericitului Iuliu Hossu, Episcop martir pentru credință.

În altarul amenajat în curte s-a celebrat în continuare Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind oferite de corul greco-catolic din Beclean. Au concelebrat zeci de preoți, între care: pr. Marius Cerghizan, vicar cu preoții, pr. Anton Crișan, vicar cu persoanele consacrate și grupurile de rugăciune, pr. Felician Neagoș, protopop de Beclean, pr. Ioan Frișan, protopop de Bistrița, pr. Ieromonah Ioan Laurian Daboc, Protoegumen al Ordinului „Sf. Vasile cel Mare”. De asemenea, au fost de față diaconii care au ajutat la celebrări, primarul localității, oficialități, precum și reprezentanți ai altor confesiuni: pr. Oliver Cristian Teutișan, preot ortodox și pastorul reformat Mihai Gal. Au stat cuminți la întregul program – supravegheați de sora CMD care îi însoțea -, mai mulți copilași de la casa de tip familial „Maica Domnului” a Congregației Surorilor Maicii Domnului, frumos înveșmântați în port popular.

PS Florentin a început cuvântul de învățătură amintind motivele sărbătorii, în primul rând „împlinirea unui mare vis la Uriu, ridicarea unui nou locaș de cult”. A menționat: „în multe localități am dorit să ridicăm noi biserici, tocmai pentru a trăi în pace cu celelalte confesiuni. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că în lunile septembrie – octombrie 2019, vom binecuvânta cinci biserici în Eparhia noastră de Cluj-Gherla, rodul muncii vrednicilor păstori în aceste localități, dar și rodul colaborării cu credincioșii care au rămas fideli în credință liniei părinților lor”.

Despre moaștele aduse de la sediul Episcopiei din Cluj, Preasfinția Sa a spus: „Am dorit să fie împreună cu noi, nu numai spiritual, dar și fizic, prin prezența acestor relicve, trei dintre Fericiții episcopi martiri. Așa cum se exprima Pontiful Roman, ieri, la audiența pontificală din Palatul apostolic, «această mărturie de fidelitate în credință este o piatră prețioasă pentru Biserica voastră, dar și o responsabilitate, un exemplu de urmat», exemplul urmării lui Hristos, și apoi, foarte frumos, Sfântul Părinte, Papa Francisc, a citat memorabilele cuvinte ale Arhiereului nostru, care a răspuns cu vrednicie acelora care încercau să facă presiuni asupra lui, să se lepede de credință, spunând: «credința noastră este viața noastră»”. Și, a continuat: „Aceasta este și tema evangheliei de astăzi (Mc, 8,34-9,1), în care Hristos însuși, Domnul nostru, ne arată definiția creștinului: este cel care în mod liber a hotărât să îI urmeze, lepădându-se de sine, purtând crucea care i s-a atribuit, și călcând pe urmele lui Hristos; creștinul este un om care a hotărât să se detașeze de voința umană, pentru a da prioritate în viața sa voinței lui Hristos.”

Au fost amintite apoi și cele trei rădăcini ale răului: averea, puterea și plăcerea, cu atenționarea că acestea, trebuie „să nu devină scop al vieții! Atenție, că Hristos ne pune în față momentul morții – care înseamnă pierdere definitivă sau comuniune definitivă cu El, cu Hristos -, pentru ca noi, meditând asupra morții, să putem înțelege sensul vieții pe care o trăim, sau mai corect, să dăm un sens vieții pe care o trăim. Căci «ce îi va folosi omului să dobândească întreaga lume, dacă sufletul său îl va pierde?» Mântuitorul ne invită pe toți: «oricine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să își ia crucea, și să îmi urmeze Mie». Iubiți credincioși, aceasta să fie și pentru noi definiția creștinului și idealul pe care fiecare dintre noi trebuie să îl trăiască. Dar, nu este suficient să gândim, este nevoie ca viața noastră să se conformeze principiilor creștine. Să facem și noi astfel încât credința pe care o rostim, să devină viață prin trăirea noastră.”

Celebrarea a fost încheiată cu mulțumiri și daruri. Părintele paroh și-a exprimat recunoștință pentru că această „casă a Domnului”, noua biserică, care de acum este pregătită pentru ca cei ce vor intra într-însa să îl poată întâlni pe Dumnezeu. A arătat că, prin credința unor oameni și răspunsul lor la chemarea lui Dumnezeu, în acest sat se află „încă un altar de închinare, de rugăciune. Sunt convins că Bunul Dumnezeu a vrut această sfântă biserică nu ca semn al separării între fiii și fiicele sale, ci, dimpotrivă, ca îndemn la rugăciune și la construirea unității în Hristos, Domnul, Cel care coboară pe masa altarului și prin El cu toții devenim una.” Pr. Tohănean a nominalizat apoi câțiva dintre binefăcătorii și ctitorii bisericii, încredințându-i de un mare adevăr: „bucurați-vă că numele voastre sunt înscrise de astăzi în ceruri”. Mulțumiri au fost adresate mai întâi Preasfinției Sale Florentin, care a susținut întreg parcursul lucrării, precum și oficialităților cu care păstorul comunității a avut o bună colaborare. Mulțumiri au fost adresate ctitorilor și binefăcătorilor. La final a mulțumit și PS Florentin, subliniind: „Mă bucur că împreună cu noi se află la acest moment de sfințire și vrednicii reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Reformate” și i-a asigurat că poarta noii biserici va fi deschisă pentru toți, mereu.

Au fost oferite câteva diplome omagiale «Fericitul cardinal in pectore Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla, martir pentru credință». O diplomă a fost și pentru pr. Emil Tohănean. Episcopul de Cluj-Gherla l-a felicitat că a dus lucrarea la bun sfârșit cu perseverență, i-a oferit și o medalie imprimată cu ocazia vizitei Sfântului Părinte, Papa Francisc în România, volumul lui Cristan Bădiliță, «Geniul greco-catolic românesc», precum și o cruce, fiind duminica de după Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Preotesei Agripina Tohănean i-a dăruit un rozariu de perle (primit de la Sfântul Părinte), precum și tânărului Alexandru Tohănean, un rozariu. Și familiei Hosu, care vreme de mai mulți ani și-a transformat casa în biserică, i-a fost oferită o medalie, de la Roma, cu chipul Pontifului roman, Papa Francisc.

Credincioșii au fost invitați apoi în biserică pentru a venera moaștele Fericitului Episcop Iuliu Hossu și au putut intra, după cum este obiceiul, să se închine și să sărute masa altarului. Agapa fraternă a încheiat programul zilei în care lumina soarelui s-a răsfrânt parcă și în sufletele unite în bucuria evenimentului, pentru că, așa cum a punctat Episcopul de Cluj-Gherla, „nu zidurile constituie Biserica, dar zidurile ne ajută să ne adunăm în jurul Domnului, să ne concentrăm asupra prezenței euharistice a Celui pe care dorim și noi să îl urmăm”.

.fusion-gallery-3 .fusion-gallery-image {border:0px solid #f6f6f6;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;}

Articolul Sfințirea bisericii “Sf. Vasile cel Mare” din parohia Uriu, protopopiatul Beclean apare prima dată în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Source: Biserica Romana Unita